Beard Talk

Chris Hemsworth

Bulan puasa kemarin, ketika sedang menulisi slip setoran di sebuah bank, saya menoleh pada orang di sebelah yang juga sedang melakukan hal sama. Ternyata dia Duta Sheila On7.

Mestinya saya histeris atau minimal minta foto dan tanda tangan, tapi saya terlalu tertarik dengan jenggotnya sebab seingat saya ia klimis. Lantas saya bertanya, “Kok mas Duta sekarang berkumis dan jenggotan?” Ia menjawab sambil tersenyum, ”Iya, biar tuaan dikit.” – dan ia pun dengan sopan berlalu meninggalkan saya yang sibuk bingung.

Continue reading “Beard Talk”